Deze serie gaat over de vrouwen wonend in de Rosse buurt

van Mumbai - India. Oorspronkelijke zijn ze afkomstig uit UP

(Uttar Pardesh) India. Vrouwen in India hebben een ondergewaardeerde

rol in de samenleving deze is lang geleden ontstaan door diverse

hindoeïstische tradities. 

Begin 2012 kwam ik via een stichting in aanraking met deze kleine

community in Mumbai Central, al snel werd me duidelijk waarom de

stichting zich vooral op de vrouwen en meisjes richten, de vrouwen

hebben het simpel weg het zwaarst. Ze worden veelal onder drukt door

hun man zodra ze getrouwd zijn. Ze zijn ongeschoold, en door hun

huwelijk zijn ze vaak ver van hun familie komen te wonen en dragen

alle zorg voor hun schoonfamilie. De geslotenheid van hun bestaan

is het uitgangspunt in deze serie.

 

Built with Berta.me

Annemarijne Bax ©